آشنایی با سامانه نظرسنجی آنلاین

سامانه نظرسنجی آنلاین چیست

کلیشه را رها کنیم. همه ما معنای کلماتی همچون نظرسنجی و آنلاین را می‌دانیم و نیازی نیست که مقاله را با توضیحاتی پر تکرار شروع کنیم که سامانه نظرسنجی آنلاین چیست و … بهتر است از زاویه دیگری کار خود را شروع کنیم…بطور مثال سنجش نظرات عمومی چه تفاوتی با سنجش نظرات بصورت اختصاصی دارد؟ چه زمانی […]

پرسشنامه آنلاین چیست

پرسشنامه آنلاین چیست

پرسشنامه آنلاین چیست پیش تر راجع به سامانه نظرسنجی آنلاین صحبت کردیم و امروز در این مقاله بطور خاص برروی پرسشنامه آنلاین صبحت خواهیم کرد. اگر ساده گویی کنیم، فرم های پاسخ‌دهی در نظرسنجی ها به معنای پرسش‌نامه است که اگر در فضای دیجیتال انجام شود. پرسش نامه آنلاین نام می‌گیرد. احتمالا همه حداقل یکبار پرسش نامه اینترنتی را […]