صبر کنید...
قرعه‌کشی تیرماه پولر
  • مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز در IGTV اینستاگرام قرار داده شد.
  • اسامی برندگان در همین صفحه و شبکه های اجتماعی اعلام شد.
  • آموزش شرکت در قرعه‌کشی پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از ۱۵ تیرماه تا ۳۱ تیرماه
تاریخ قرعه کشی ۵ مرداد ماه
جوایز قرعه‌کشی تیر ماه

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر) 

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی تیر۹۸
نفر اول : 0901286xx54
نفر دوم : 0919635xx62
نفر سوم : 0933087xx42
نفر چهارم : 0919625xx82
نفر پنجم : 0913911xx03
نفر ششم : 0914900xx03
نفر هفتم : 0922158xx33
نفر هشتم : 0912718xx03
نفر نهم : 0935844xx15
نفر دهم : 0938909xx98
با برندگان تماس حاصل شد و جایزه ایشان اهدا شد