صبر کنید...
قرعه‌کشی تیرماه پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از ۱۹ مردادماه تا ۳۱ مردادماه
تاریخ قرعه کشی ۵ شهریورماه
جوایز قرعه‌کشی مردادماه

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر) 

.............................  .............................  .............................  .............................

برندگان قرعه‌کشی مرداد۹۸

  • نفر اول : ۱۹۱****۰۹۳۷
  • نفر دوم : ۳۰۶****۰۹۳۹
  • نفر سوم : ۳۳۳****۰۹۳۸
  • نفر چهارم : ۲۵۸****۰۹۳۵
  • نفر پنجم : ۶۴۸****۰۹۱۹
  • نفر ششم : ۰۲۷****۰۹۱۴
  • نفر هفتم : ۳۰۴****۰۹۱۱
  • نفر هشتم : ۴۶۲****۰۹۰۳
  • نفر نهم : ۱۱۰****۰۹۳۳
  • نفر دهم : ۷۳۹****۰۹۹۰

با برندگان تماس حاصل و جایزه ایشان اهدا شد.