صبر کنید...
قرعه‌کشی تیرماه پولر
  • مشاهده نتایج قرعه‌کشی تیرماه

  • هرماه میتوانید با پاپاسی هایی که در نظرسنجی‌های پولری کسب کرده اید در قرعه کشی های ماهانه شرکت کنید.
  • برای بدست آوردن پاپاسی، کافی است در نظرسنجی های عمومی ما شرکت کنید و نظر خود را ثبت کنید.
  • مراسم قرعه کشی و اهدای جوایز در IGTV اینستاگرام قرار داده می‌شود.
  • اسامی برندگان در همین صفحه و شبکه های اجتماعی اعلام خواهد شد.
  • آموزش شرکت در قرعه‌کشی پولر

.............................  .............................  .............................  .............................

مهلت شرکت در قرعه کشی از ۱۹ مردادماه تا ۳۱ مردادماه
تاریخ قرعه کشی ۵ شهریورماه
جوایز قرعه‌کشی مردادماه

نفر اول: ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نفر دوم تا پنجم: ۵۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)
نفر ششم تا دهم: ۲۰۰.۰۰۰ ریال (هر نفر)